Unit Trust of Samoa (Trust) declares a .08sene Dividend – Financial Year ending 30th June 2021.

Unit Trust of Samoa (Trust) declares a .08sene Dividend Distribution to its
Unitholders for the Financial Year ending 30th June 2021.

The Financial Year ending 30th June 2021 has no doubt been a trialing year for Samoa; the ongoing Covid-19 pandemic and its unprecedented impact on the Global economy, has also
significantly affected our domestic economy. Despite the economic downturn, the Unit Trust of Samoa continues to adapt to these challenging times and the declaring of a .08sene 
dividend distribution to unitholders is a testament to the Trust’s perseverance,..click here to read more.

**********************************************************

FA’AMATALAGA FA’ALAUAITELE:
6 IULAI 2021
Fa’alauiloa e le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega Tausi a Samoa (UTOS) le tufatufaga o tupe fa’asili e .08sene i 
le iunite mo ana aufai’iunite, mo le tausaga fa’a-le-tupe fa’aiuina 30 Iuni 2021.

Fa’alauiloa e le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega Tausi a Samoa (UTOS) le tufatufaga o tupe fa’asili e .08sene i le iunite mo ana aufai’iunite, mo le tausaga fa’a-le-tupe
fa’aiuina 30 Iuni 2021.E le tau fesiligia le faigata sa iai le tausaga fa’aletupe lea ua maea i le aso 30 Iuni 2021, ona o a’afiaga o le fa’amai o le Koviti-19, ua afaina tele
ai le tamāoaiga o le lalolagi, ma e talitonu foi, ua telē foi se afaina ai o le tatou tamāoaiga E ui i nei a’afiaga o le tamāoaiga, a’e o 
lo’o fa’aauau pea ona taumafai malosi le Fa’aputugātupe (UTOS),…Faitau atili

Share This Post