SPECIAL NOTICE: UNIT PRICE FOR DECEMBER 2023 – EXTENDED EFFECTIVEPERIOD

The Unit Trust of Samoa hereby advices it’s Unitholders and the General Public that the price for December 2023 will remain effective until the 9th January 2024.

ISSUE PRICE – $1.74

REPURCHASE PRICE – $1.72

Our Next Price Evaluation Date is now rescheduled for the 10th January 2024.
For more information, please visit us on our Website: www.utos.ws / Facebook Page or email us on [email protected]. You may also speak with us on Phone # 26949 / 29916.

Sincerely and God Bless, UTOS Management
 
 

FAASILASILAGA TAUA: FAAAOPOPO ASO E FA’AAOGAINA AI LE TAU O LE IUITE MO TESEMA 2023

I le ava ma le fa’aaloalo e faasilasila atu ai i sui fai-iunite uma a le UTOS, fa’apea le mamalu lautele o le atunu’u e faapea; o le tau o le iunite mo Tesema, o le ā tumau lona tau seia oo atu i le Aso 9 Ianuari 2024.

TAU FAATAU ATU: $1.74
TAU FAATAU ESE: $1.72

E toe logoina lo outou paia i le Aso 10 o Ianuari 2024, poo tumau pe ua suia le tau o le iunite.
Mo nisi faamatalaga, faamolemole, asiasi ifo i luga o le tatou Upega Tafailagi (Website) www.utos.ws poo le tatou Facebook Page. E mafai foi ona imeli mai i le [email protected] pe talanoa foi i se sui o le tatou ofisa i le telefoni # 26949 / 29916.
 
Ma le faaaloalo lava, Ofisa o le UTOS.
 

Share This Post